Zdawalność na prawo jazdy poprawi się?

O tym jak trudno zdać w Polsce egzamin na prawo jazdy wiedzą ci, którzy upragniony dokument już zdobyli. Średnio w Polsce egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem zdaje niecałe 35 procent przystępujących do egzaminu praktycznego. To bardzo słaby wynik biorąc pod uwagę wyniki zdawalności w innych krajach. W Niemczech i Wielkiej Brytanii, za pierwszym razem prawo jazdy zdaje odpowiednio 70 i 60 %.

W przypadku teorii jest odrobinkę lepiej. Wskaźnik zdawalności testów na prawo w Polsce wynosi niecałe 50% przystępujących do tej części egzaminu.

Zmiany w przepisach, które mogą wejść w życie mają poprawić niską zdawalność w ośrodkach ruchu drogowego.

Nowe przepisy przewidują  przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów z marszałka województwa na wojewodę-przedstawiciela władzy centralnej. Po wejściu w życietych zmian Po zmianach to wojewoda będzie finansował egzaminatorów. Zerwana ma zostać zależność dochodów WORD-ów od ilości oblanych egzaminów na prawo jazdy.

Projekt nowych przepisów złożono już do Prezesa Rady Ministrów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zaczną one obowiązywać w roku 2020.

Image: