Testy na prawo jazdy: zdawalność egzaminów teoretycznych

Według oficjalnych statystyk WORD, testy na prawo jazdy zdać jest o wiele łatwiej niż egzamin praktyczny. Od tej zasady zdarzają się jednak małe wyjątki.

Testy na prawo jazdy: zdawalność

W skali kraju rekordową zdawalnością może pochwalić się WORD Ostrołęka. Tam egzamin teoretyczny za pierwszym razem zdaje ponad połowa (53,32 %) przystępujących do tej części egzaminu na prawo jazdy. Testy na prawo jazdy nie są straszne też dla kursantów zdających w WORD Łomża - zdawalność 46,60%. 

Testy na prawo jazdy są takie same w skali całego kraju. Wszystkie WORD korzystają z tej samej bazy pytań, wykorzystując ten sam system teleinformatyczny.

Wysoka zdawalność to przede wszystkim wynik dobrego przygotowania się kursantów. Jak podaje portal zdamyto.com osoba dobrze przygotowana do zdania testów na prawo jazdy potrzebuje zaledwie... 3 minut na poprawne udzielenie odpowiedzi na 32 pytania testowe. Zobacz najlepsi wszech czasów.

Zdawalność w WORD

Oficjalne statystyki WORD. Okazuje się, że w niektórych WORD łatwiej o zdanie egzaminu praktycznego.


Zdawalność w WORD. Oficjalne statystyki

Ile jest pytań na prawo jazdy kat b 2016?

Image: