Testy na prawo jazdy 2019: Nowe pytania

Odkąd obwiązują nowe testy na prawo jazdy wiadome jest, że baza pytań egzaminacyjnych będzie poszerzana o nowe pytania. Ostatnia znacząca zmiana puli egzaminacyjnej spowodowała dodanie do puli egzaminacyjnej przeszło 400 nowych pytań.

Nowe pytania zostały opracowane

Nowe pytania testowe zostały już opracowane, teraz ruch jest postronnie resortu infrastruktury, a dokładniej komisji weryfikacyjnej. To właśnie ona czuwa nad kształtem wszystkich pytań stosowanych w testach na prawo jazdy. Wszystko wskazuje na to, że nowych pytań nie należy spodziewać się w starym roku.

Ministerstwo chce pytań z pierwszej pomocy

Częste incydenty z utrudnianiem przejazdu pojazdom uprzywilejowanym spowodowały, że ministerstwo infrastruktury zaczęło myśleć o stworzeniu konkretnej puli nowych pytań odnoszących się właśnie do tego zagadnienia:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Kiedy powstaną nowe pytania? Jeszcze nie wiadomo. W pierwszej kolejności potrzebna jest nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym wprowadzająca zasady korzystania z korytarzy życia.

Nowe pytania w testach na prawo jazdy pojawiły się… 2 lata temu

Wprawdzie baza egzaminacyjna miała systematycznie rosnąć, znaczące jej powiększenie miało miejsce 2 lata temu- dodano ponad 400 nowych pytań.  Póki co pula pytań stosowanych w testach na prawo jazdy systematycznie maleje zamiast rosnąć.

Usunięte pytania

Baza pytań z testów na prawo jazdy pomału lecz systematycznie topi się jak pierwszy śnieg. Niektóre pytania w testach na prawo jazdy po prostu nie pasują do aktualnego aktualnie obowiązujących przepisów  i trzeba je usuwać.

Taka sytuacja miała miejsce 1 października tego roku, kiedy weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące posiadania przy sobie i okazywania do kontroli określonych dokumentów. Od tego dnia nie trzeba posiadać przy sobie ani dokumentu potwierdzającego zawarcie polisy OC, ani dowodu rejestracyjnego. Część pytań z puli egzaminacyjnej odnoszących się do wspomnianych przepisów trzeba było usunąć. Co ciekawe część mniej lub bardziej (a czasem bardzo) popularnych testów na prawo jazdy bardzo długo oferowało nieaktualną bazę pytań, zdarza się, że są one w obiegu do dziś. 

W 2019 roku mogą czekać nas mają kolejne zmiany w przepisach, których efekt odbije się w testach na prawo jazdy.

Ministrowie infrastruktury i cyfryzacji zapowiadają kolejne zmiany:

  • likwidacja karty pojazdu,
  • rezygnacja z nalepki kontrolnej na szybę,
  • możliwość zachowania dotychczasowej tablicy rejestracyjnej,
  • zniesienie kary za brak dokumentu prawa jazdy i rezygnacja z obowiązku posiadania go.
  • rezygnacja z tymczasowego dowodu rejestracyjnego
  • wprowadzenie szkoleń dla młodych kierowców

Podobnie jak w przypadku październikowych zmian, także te spowodują konieczność usunięcia kolejnych pytań z testów na prawo jazdy.

Zmiany w prawie jazdy

Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczanie w prawie jazdy adresu jest dodatkowym kłopotem, często generującym dodatkowy koszt – prawo jazdy trzeba przecież wymienić jeśli zmieni się adres zamieszkania kierowcy.

Zmiany w prawie jazdy mają zacząć obowiązywać w marcu 2019 roku prawo jazdy. Z dokumentu ma zniknąć rubryka odnosząca się do adresu zamieszkania. Testy na prawo jazdy zmienią się więc podobnie, bowiem niektóre pytania odnoszą się właśnie do prawa jazdy, dokładniej do obowiązku jego wymiany w przypadku zmiany zawartych w nim danych.

Zdawalność teorii jazdy spadnie?

Zmiany w testach na prawo jazdy z pewnością odbiją się na zdawalności egzaminów teoretycznych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest…  nauka z nieaktualnej bazy egzaminacyjnej. Nieprofesjonalne podmioty rzadko, lub z ogromnym opóźnieniem aktualizują swoją bazę egzaminacyjną. Zdarza się – a tak jest w przypadku niezwykle popularnego systemu testów na prawo jazdy – że błędne i nieaktualne pytania sprzedawane są… do dziś.

Aktualne testy na prawo jazdy: zdamyto.com.

 

Image: