Prawo jazdy podrożeje w 2018 roku

Koszt uzyskania prawa jazdy zwiększy się w 2018 roku. Wynika to ze zmian, jakie resort infrastruktury zamierza wprowadzić w 2018 roku.

Ograniczenia dla młodych kierowców

Jak Wam wiadomo już od 4 czerwca zaczną obowiązwywać nowe przepisy wprowadzające pewne obostrzenia dla młodych kierowców: Co ich czeka w 2018 roku?

 • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
 • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
 • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
 • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
 • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
 • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień.
 • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane
 • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Dodatkowe szkolenia

Ograniczenie to oczywiście nie wszystko. Każdy młody kierowca, który uprawnienia do kierowania zdobędzie po 4 czerwca 2018 będzie musiał przejść specjalne szkolenie. Składać się ono będzie z 2 etapów:

 • szkolenie teoretyczne: ma trwać 2 godziny i będzie przeprowadzane w ośrodku ruchu drogowego - 2 godziny
 • szkolenie praktyczne realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina

Koszt pierwszego oszacowano na 100 zł, za szkolenie praktyczne trzeba będzie zapłacić 200 zł plus dojazd do ODTJ, a to może znacznie zwiększyć koszt szkolenia, bowiem ośrodków doskonalenia techniki jazdy jest niewiele i bardzo często są one znacznie oddalone od miejsca zamieszkania.

Testy na prawo jazdy: aktualna baza pytań

Image: