Prawo jazdy: jakie dokumenty trzeba przygotować?

Dokumenty, które musisz zgromadzić przed zapisaniem się na kurs nauki jazdy. Oto one:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy - możesz pobrać na stronie ministerstwa infrastruktury, albo po prostu weź z wydziału komunikacji. Stosowne druczki mają też niektóe szkoły nauki jazdy. 
  • orzeczenie lekarskie - wydaje je lekarz uprawniony do badań kandydatów na kierowców. Informację który z lekarzy jest uprawniony do wykonywania takich badań uzyskasz między innymi w szkole nauki jazdy,
  • aktualne zdjęcie. Zdjęcie powinno spełniać określone wymagania. Wystarczy jeśli fotografowi powiesz do czego jest Ci potrzebne zdjęcie - fotografia zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami
  • dowód osobisty lub paszport albo karta pobytu-jeśli jesteś cudzoziemcem.
  • ksero prawa jazdy - jeśli zamierzasz ubiegać się o rozszerzenie posiadanych już uprawnień do kierowania.
  • pisemna zgodę rodziców albo opiekuna prawnego - jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. Na kurs nauki jazdy możesz zapisać się w wieku 17 lat i 9 miesiecy.
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował Cię na badania psychologiczne. 

Dodatkowo - w oparciu o powyższe dokumenty musisz skierować się do właściwego miejscowo wydziału komunikacji. Tam należy ubiegać się o numer PKK-bez niego zapisanie się na kurs nauki jazdy oraz egzamin państwowy będzie niemożliwe.

Przygotuj się do teorii: testy na prawo jazdy takie same jak w WORD (wszystkie kategorie)

Image: