Pierwsza pomoc w testach na prawo jazdy: Nowe pytania w 2019 roku?

Testy na prawo jazdy czeka zmiana. W bazie egzaminacyjnej pojawić się mają pytania odnoszące się do zupełnie nowego zagadnienia. Tego chce ministerstwo infrastruktury.

Częste przypadki nieprawidłowego zachowania kierowców w stosunku do pojazdów uprzywilejowanych zmusiły resort infrastruktury do opracowania zmian w kodeksie drogowym. Mają one wejść w życie z końcem 2018 roku. Testy na prawo jazdy nie zdążą zmienić się do nowego roku, ale spodziewać się należy tego, że nowe pytania trafią do nich już w 2019 roku.

Polski kodeks drogowy nie przewiduje pojęcia „korytarz życia”, nie ma też żadnych uregulowań prawnych dotyczących go. To ma się wkrótce zmienić w tym zakresie. Jeszcze w tym roku ukazać się ma nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym.

testy na prawo jazdy

Więcej pierwszej pomocy w testach na prawo jazdy

Aby w testach na prawo jazdy pojawiły się nowe pytania z korytarzy życia potrzebna jest zmiana w prawie. Przecież pytania na egzaminie teoretycznym muszą przystawać do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Co ciekawe jak dotąd zmiany w prawie powodowały do tej pory powodowały usunięcie  a nie dodanie pytań z testów na prawo jazdy.

Zmiany w kodeksie drogowym mają zostać przeprowadzone z końcem 2018 roku, należy więc spodziewać się, że nowe pytania w testach na prawo jazdy pojawia się w 2019 roku.

Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury powiedział:

Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

 

Image: