Kiedy tramwaj na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu?

Łamigłówki z testów na prawo jazdy nikomu jeszcze nie zaszkodziły. To że w Twoim mieście nie jeżdżą tramwaje nie oznacza, że nie musisz znać zasad pierwszeństwa przejazdu odnoszących się do nich. W Krakowie tramwaje na szczęście mamy, więc zasady pierwszeństwa przejazdu ćwiczymy codziennie. 

Tramwaj na skrzyżowaniu – co robić jak żyć?

Kiedy kierujący tramwajem na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo, a kiedy go nie ma?

  Na skrzyżowaniu równorzędnym.

Przywilej pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym daje tramwajowi art. 25. ust. 2. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Kierujący tramwajem nie musi zatem stosować się do „reguły prawej ręki”.

  Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych.
  1. Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. Analogicznie, kierujący samochodem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu drogą z pierwszeństwem – tramwaj ma pierwszeństwo.
  2. Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak D-1 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.
  3. Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak A-7 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.
  Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie jadący na wprost tramwaj ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem bez względu na to z której strony nadjeżdża. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym  z sygnalizacją świetlną.

  Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem C-12.

Znak ten nie znakiem regulującym pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu, takie skrzyżowanie jest więc skrzyżowaniem równorzędnym. Tramwaj ma pierwszeństwo niezależnie od tego czy wjeżdża na skrzyżowanie czy już się po nim porusza.

  Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem A-7 + C-12.

Tramwaj znajdujący się na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami – jest bowiem w sytuacji równorzędnej z pojazdami poruszającymi się po jezdni ronda.

  Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną.

Tramwaj mający zezwolenie na wjazd za sygnalizator ma pierwszeństwo przed innymi kierującymi bez względu na to czy dojeżdża do skrzyżowania czy już się po nim porusza.

Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa?

  Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych.

Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwo kierującemu samochodem.

  Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie skręcający tramwaj ustępuje pierwszeństwa samochodowi jadącemu na wprost. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym .

 

  Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakiem A-7 + C-12.Tramwaj wjeżdżając na rondo musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi poruszającemu się po rondzie – musi więc zastosować się do znaku regulującego pierwszeństwo przejazdu – A-7.
  Podczas wyjeżdżania z zajezdni.

Wyjeżdżający z zajezdni tramwaj jest włączającym się do ruchu – musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

  Podczas wyjeżdżania z pętli.

Kierującego tramwajem obowiązują przepisy dotyczące włączających się do ruchu- musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa a musisz go przepuścić?

Artykuł 16 ust. 6 Ustawy reguluje obowiązki kierującego pojazdem (samochodem, rowerem) wobec tramwaju:

„Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.”

Artykuł ten dotyczy min sytuacji wykonywania manewrów skrętu w lewo na jezdni po której środkiem poprowadzono tory tramwajowe bądź sytuacji w której torowisko poza skrzyżowaniem przecina jezdnię  lub zostaje na nią wprowadzone. W takiej sytuacji tramwaj wprawdzie nie ma pierwszeństwa jednak w oczywisty sposób z niego korzysta (podobnie jak włączający się z przystanku autobus).

Image: