Jakie znaki odwołuje znak "koniec zakazów"?

Wśród pytań na prawo jazdy na pewno wylosujesz te dotyczące znaków zakazu. Niektóre z nich odwoływane są znakiem B-42 "koniec zakazów". Jakie zakazy znosi ten znak?

Sprawdź swoją wiedzę: Testy na prawo jazdy, pełna oficlalna baza pytań.

Znak Koniec zakazów (B-42) odwołuje znaki:

   

B-23
Zakaz zawracania
Zabraniajęcy kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
nauka jazdy zamosc znaki
B-25
Zakaz wyprzedzania
Zabraniający kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

B-26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
  1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2. ciągnikiem samochodowym
  3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
nauka jazdy zamosc znaki
B-29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zabraniający używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
nauka jazdy zamosc znaki
B-33
Ograniczenie prędkości
Określający dopuszczalną prędkość nie większą niż określona na znaku. 

 

 

Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki:

...nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej stronyi nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Testy na prawo jazdy zdamyto.com: pełna oficalna baza pytań egzaminacyjnych

Image: