Egzamin teoretyczny na prawo jazdy: będą nowe pytania

Pytanie nurtujące wielu kursantów: ile jest pytań w testach na prawo jazdy? Czy moja płytka CD zawiera całą oficjalną bazę pytań? Czy pytań na prawo jazdy jest naprawde 4 tysiące?

O ile nie da się ze 100-procentową pewnością odpowiedzieć dwa pierwsze pytania, to w przypadku tego trzeciego możemy Was uspokoić. Ogólna liczbą wszystkich pytań w testach na prawo jazdy nie wynosi 4 tysiące jak piszą niektóre źródła. Pytań jest mniej. Dużo mniej, bo (dokładnie) 2661 i to na wszystkie kategorie prawa jazdy. I to była dobra wiadomość.

Zła wiadomość

Oficjalna baza pytań wchodzących w skład testów na prawo jazdy zostanie wkrótce powiększona. Na wrzesień 2016 Ministerstwo szykuje powiększenie oficjalnej bazy pytań o 441 nowe pytania. Są one opracowane przez zewnętrzne podmioty i zostały zweryfikowane przez Komisję ds Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych.

Testy na prawo jazdy: prawda i fikcja

Temat testów na prawo jazdy obrósł już mnóstwem legend (jak choćby ta dotycząca pytania o długość drążka do zmiany biegów). Serwis zdamyto.com postanowił podpytać u źródła. Pytania skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

  1. Ile dokładnie pytań egzaminacyjnych jest udostępnionych na stronie ministerstwa? Proszę o podanie sumy wszystkich pytań, które zostały podzielone na pięć części.
  2. Czy w 2016 roku planowane jest zwiększenie puli pytań egzaminacyjnych.

Poniżej kopia odpowiedzi wystosowanej przez Ministerstwo:

testy na prawo jazdy

Zatem:

  1. Pełna oficjalna baza pytań liczy 2661 pytań.
  2. Ilość pytań w testach na prawo jazdy wzrośnie już prawdopodobnie we wrześniu 2016 o 441 sztuk nowych pytań.
  3. Zgodnie z art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Cała baza pytań jest więc jawna

Nowe pytania zostaną włączone do puli pytań znajdującej się w posiadaniu zdamyto.com

Image: