Czy 40 km/h to prędkość minimalna na autostradzie? Okazuje się, że nie

Proste pytanie z testów na prawo jazdy odnoszące się do prędkości minimalnej na autostradzie potrafi zaskoczyć nawet kierowców. Wbrew oponii wielu, na autostradzie nie obowiązuje prędkość minimalna. Jest jednak pewne ale.

Jazda autostardą - ćwicz wszystkie pytania w testach na prawo jazdy.

Przepisy kodeksu drogowego nie określają prędkości minimalnej podczas jazdy autostradą. Należy jednak pamiętać, że Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Ponadto

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Wspomniane wyżej zapisy dotyczą wszystkich rodzajów dróg i nakazują kierowcom poruszanie się z prędkością bezpieczną i nieutrudniającą jazdy innym kierującym.

O prędkości decyduje kierujący

To kierujący decyduje, jaka prędkość w danych okolicznościach (także na autostradzie) jest bezpieczna, pozwalając  mu na panowanie nad pojazdem w przypadku pojawienia się zagrożenia. Kierujący musi ocenić czy w danych warunkach prędkość, z jaką jedzie nie powoduje utrudnień dla innych pojazdów.

Poruszając się autostradą nie można jednak zapominać o ograniczeniu prędkością, która w tym przypadku wynosi 140 km/h dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o DMC poniżej 3,5 t.

Skąd wziął się mit o prędkości minimalnej?

Z definicji autostrady, kóra jest drogą przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Ten zapis nie oznacza określenia prędkości minimalnej na autostradzie, a wyłącza z poruszania się po niej pojazdy, które nie są wymienione z jej definicji.

 

Image: