Aktualności z MORD Kraków

Zapisy na egzamin prawo jazdy MORD Kraków

Termin egzaminu w MORD Kraków ustalisz bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem systemu InfoCar i zasada ta obowiązuje zarówno planowanie egzaminu na prawo jazdy w siedzibie MORD przy ul. Nowohuckiej w Krakowie, jak i w Oddziale Terenowym MORD Kraków przy ul. Balickiej 127 jak i w Oddziale Terenowym MORD w Oświęcimiu.

MORD Kraków zapisy przez internet

Internetowa rejestracja na egzamin w MORD Kraków odbywa się za pośrednictwem platformy InfoCar.

Prawo jazdy 2019: popełnienie jakich błędów skutkuje przerwaniem egzaminu?

Kiedy egzaminator może bezzwłocznie przerwać egzamin na prawo jazdy z wynikiem negatywnym? Oto niebezpiecznie egzaminacyjnie błędy.

Tzw instrukcja egzaminacyjna czyli rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych

Które pytania usunięto z testów na prawo jazdy?

Ministerstwo infrastruktury usunęło z testów na prawo jazdy część pytań. Wiemy które z nich na egzamin państwowym nie pojawią się.

Wielkość bazy egzaminacyjnej nie jest stała. Działająca przy ministerstwie Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy czuwa nad poprawnością pytań usuwając błędne bądź zatwierdzając nowo dodawane pytania.

Zmiana przepisów: Więcej uprawnień na kategorię B prawa jazdy

Masz prawo jazdy kategorii B? Będziesz mieć dodatkowe uprawnienia za darmo i to bez zdawania dodatkowych testów na prawo jazdy.

Pula pytań stosowanych w testach na prawo jazdy może ulec ponownej zmianie. Ponownej, bo inne zmiany przepisów kodeksu drogowego z 1-go października tego roku spowodowały konieczność usunięcia niektórych pytań z testów na prawo jazdy.

Od kiedy nowe samochody w MORD Oświęcim?

MORD w Krakowie zmienił pojazdy egzaminacyjne. W ślad za macierzystą placówką zmiana objęła też oddział MORD w Oświęcimiu.

Stare pojazdy egzaminacyjne MORD Kraków to już historia. Dziś zdający egzamin praktyczny na kat. B zasiadają za sterami nowych Car Force One: Hyundai i20.

Egzaminy na prawo jazdy kat. B są już przeprowadzane z wykorzystaniem samochodów

Zdawalność na prawo jazdy poprawi się?

O tym jak trudno zdać w Polsce egzamin na prawo jazdy wiedzą ci, którzy upragniony dokument już zdobyli. Średnio w Polsce egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem zdaje niecałe 35 procent przystępujących do egzaminu praktycznego. To bardzo słaby wynik biorąc pod uwagę wyniki zdawalności w innych krajach. W Niemczech i Wielkiej Brytanii, za pierwszym razem prawo jazdy zdaje odpowiednio 70 i 60 %.